ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000

Ο.Π.Α.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΠΑΔ / ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

 

1) ΑΙΤΗΣΗ.

2) ΤΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ.

3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

4) ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

5) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ( ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ).

6) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1ης ΣΕΛ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & Ο ΙΒΑΝ.

7) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Μ.Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ( ΑΠΟ ΚΕΠ ).

8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &ΤΥΧΟΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : 1000 €