ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
Εκταφή

Εκταφή

Το γραφείο μας θα είναι δίπλα σας, προκειμένου να αναλάβουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ώρα της εκταφής.

Στην περίπτωση αυτή θα προχωρήσουμε στις εξής ενέργειες:

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων.

Ερχόμαστε σε συνεννόηση με τον ιερέα και τους εργάτες του κοιμητηρίου για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Σας παρέχουμε την οστεοθήκη όπου θα τοποθετηθούν τα όστα.

Μεταφέρουμε την οστεοθήκη στο τόπο που έχει προσυμφωνηθεί για την τοποθέτηση και φύλαξη της.