ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000

ΟΓΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ( ΟΓΑ )

ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ( ΣΥΖΥΓΟ , ΠΑΙΔΙΑ, ΕΓΓΟΝΙΑ, )

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ Η ΤΗΣ ΘΑΝΟΥΣΗΣ ( ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/ΝΗ ) Η ΜΕΣΩ ΚΕΠ.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ Η ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Ο ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ο Α.Φ.Μ. ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε1.

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Η ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 800 €.