ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών (τιμολόγιο).
 • Εξωφλητική Απόδειξη απο το Γραφείο Τελετων.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2 αντίγραφα.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό συντάξεως του θανάτου.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας συγγενή.
 • Παραστατικά που αναγράφονται στην κάτω λίστα του Τιμολογίου Παροχής υπηρεσιών του Γραφείου Τελετών..
 • Αίτηση για διαγραφή στο γραφείο συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Γραφείο συντάξεων διακοπή συντάξεως στον Ο.Α.Ε.Ε.
 2. Μας δίνουν πίσω ληξιαρχική πράξη θανάτου με σφραγίδα διαγραφής.
 3. Γραφείο παροχών κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Φωτοαντίγραφο 1ης σελ. βιβλιαρίου τραπέζης του/της δικαιούχου όπου το πρώτο όνομα να είναι αυτού, που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 5. Βεβαίωση μέσω (ΚΕΠ) Α.Μ.Κ.Α. & Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

Το γραφείο μας δύναται να αναλάβει τη διαδικασία συγκέντρωσης και κατάθεσης των εγγράφων στο ταμείο σας.

ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ 1200 €

ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 762 €!