ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
ΕΥΔΑΠ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

ΕΥΔΑΠ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα της ΕΥΔΑΠ για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

  1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 - Τηλ.: 210 5219100
  2. ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΔΑΠ ΩΡΟΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ - Τηλ.: 210 2144240
  • Βεβαίωση ποσού εισπράξεως από μετοχικό ταμείο.
  • Φωτοτυπία τιμολογίου Γραφείου Τελετών θεωρημένο από μετοχικό ταμείο.
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
  • Βιβλιάρια Ασθενείας της/του θανόντα

Το γραφείο μας δύναται να αναλάβει τη διαδικασία συγκέντρωσης και κατάθεσης των εγγράφων στο ταμείο σας.