ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
Μνημόσυνο

Μνημόσυνο

Στο γραφείο τελετών Κορώνης αναλαμβάνουμε την οργάνωση και τη τέλεση του μνημοσύνου για το αγαπημένο σας πρόσωπο.  

Ενημερώνουμε την ενορία ή το παρεκκλίση του κοιμητηρίου όπου θα τελεστεί το μνημόσυνο και καθορίζουμε την ώρα και την ημερομηνία. 

Για την παρασκευή του δίσκου, τα σακουλάκια, τα κέικ κ.λπ. πρέπει να καθορισθεί κατά προσέγγιση ο αριθμός των ατόμων που θα παρευρεθούν στο μνημόσυνο.

Στην περίπτωση που επιθυμεί η οικογένεια να δεξιωθεί σε συγκεκριμένο χώρο (κυλικείο κοιμητηρίου κλπ.) αναλαμβάνουμε να κλείσουμε την αίθουσα και όποια άλλη εργασία απαιτήται προκειμένου να τελεστεί η εκδήλωση.

204