ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000

ΝΑΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΤ.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ Η ΤΗΝ ΘΑΝΟΥΣΑ.

1) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

2) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.

3) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

4) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

5) ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ 1ης ΣΕΛ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΠΟΥ ΤΟ 1ο ΟΝΟΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ & Ο ΙΒΑΝ.

2) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ? €. (για περισσότερες πληροφορίες ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ!!!)