ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000

ΔΑΠ-ΔΕΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠ-ΔΕΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

1) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

3) ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

4) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΙΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΗ).

6) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ( ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ).

7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ & Ο ΙΒΑΝ.

8) ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΙΝΑΙ : 2964 €

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΓΙΑ ΕΜΕΣΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ/Η    ΕΙΝΑΙ : 1482 € ( ΚΑΙ ΑΣ ΖΕΙ,  Ο/Η ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ).