ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000

TΣΑΫ ΙΑΤΡΩΝ

            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ.Σ.Α.Υ.ΙΑΤΡΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΟ 1ης ΣΕΛ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ (ΙΒΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Μ.Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΑΠΟ Κ.Ε.Π.)

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ: ????€

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ!!!