ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
ΙΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ - ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)

ΙΚΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ - ( ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα "IKA" για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

 • Παροχής Υπηρεσιών απο το Γραφειο Τελετών.
 • Εκαθαριστικό Τριμηνίας της/του θανόντα.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας της/του θανόντα.
 • Δύο Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου.
 • Ταυτότητα συγγενή.
 • Αίτηση για διαγραφή απο το γραφείο συντάξεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Γραφείο συντάξεων διακοπή συντάξεως.
 2. Γραφείο παροχών κατάθεση δικαιολογητικών.
 3. Ταμείο.

 

ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 • Αίτηση από γραφείο συντάξεων ΙΚΑ.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου πρόσφατη.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και το πρωτότυπο του/της συζύγου.
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας και πρωτότυπο.
 • Φωτοτυπία απόδειξης λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του/ της συζύγου.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης με το όνομα της/του θανόντα.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας λογαριασμού τραπέζης με το όνομα του αιτούντος.
 • Φωτοτυπία τριμηνιαίου σημειώματος της συντάξεως.
 • ΑΦΜ Αιτούντος.
 • ΑΜΚΑ

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών από ΚΕΠ ή από το Ειρηνοδικείο.

 1. Με ένα μάρτυρα, όχι νόμιμο κληρονόμο.
 2. Μία ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 3. Από το ειρηνοδικείο του δήμου με δύο μάρτυρες και μια πράξη θανάτου.
 4. Θα φανερώνει ότι άφησε σύζυγο και παιδιά.
 5. Πότε έγινε ο γάμος.
 6. Ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι την ημέρα θανάτου.
 7. Ότι η/ο σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρα/ος.
 8. Πότε γεννήθηκαν τα παιδιά.
 9. Αν ο/η σύζυγος και τα παιδιά συνταξιοδοτούνται.
×

Log in