ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ (Απαραίτητα Δικαιολογητικά)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών (τιμολόγιο).
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2 αντίγραφα.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό συντάξεως του θανάτου.
 • Ταυτότητα συγγενή.
 • Αίτηση για διαγραφή στο γραφείο συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Γραφείο συντάξεων διακοπή συντάξεως στον Ο.Α.Ε.Ε.
 2. Μας δίνουν πίσω ληξιαρχική πράξη θανάτου με σφραγίδα διαγραφής.
 3. Γραφείο παροχών κατάθεση δικαιολογητικών στο ΙΚΑ.
 4. Ταμείο ΙΚΑ.

Το γραφείο μας δύναται να αναλάβει τη διαδικασία συγκέντρωσης και κατάθεσης των εγγράφων στο ταμείο σας.

 

 

×

Log in