210 604 6280   -   6980 65 0000   -  Λεωφόρος ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344
ΕΚΤΑΦΗ

ΕΚΤΑΦΗ

Το γραφείο μας θα είναι δίπλα σας, προκειμένου να αναλάβουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ώρα της εκταφής.

Στην περίπτωση αυτή θα προχωρήσουμε στις εξής ενέργειες:

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων.

Ερχόμαστε σε συνεννόηση με τον ιερέα και τους εργάτες του κοιμητηρίου για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Σας παρέχουμε την οστεοθήκη όπου θα τοποθετηθούν τα όστα.

Μεταφέρουμε την οστεοθήκη στο τόπο που έχει προσυμφωνηθεί για την τοποθέτηση και φύλαξη της.

×

Log in

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from Villa Belluci and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time